Kulak ile kafa arasındaki açının artması nedeni ile karşıdan bakışta kulakların normalden daha fazla göründüğü bir durum olan kepçe kulak , cerrahi olarak düzeltilmesi mümkün bir durumdur.  Kepçe kulakta kulağın ön veya arkadan belirgin olarak görünmesine neden olan durum iki sebebe bağlıdır. Birincisi kulak sayvanın derin olması  ikincisi kulak katlantılarından birinin az veya hiç oluşmamasına bağlıdır.  Bu iki durum beraber olarakta görülebilir. Kepçe kulak onarımı cerrahisi bu sebeblerin düzeltilmesine dayanan bir cerrahidir. Yeterli olmayan katlantının dikiş materyalleri ile oluşturulması, kulak sayvanı derinliğinin azaltılması ve kulağın dikişler ile kulak arkasına doğru yatırılması cerrahideki temel prensiblerdir.

 Kepçe kulak onarımı kulağın 6-7 yaşında normal büyüklüğünün %80 nine ulaşması sebebi ile erken yaşlarda yapılabilir. Çocuklarda genel anestezi altında yapılan ameliyat yetişkinlerde lokal anestezi altında 2 saatlik bir cerrahidir. Ameliyat sonrası özel bir bandaj yapılan hastanın ertesi gün bandajları açılarak kanama açısından kontrolü yapılır. Ameliyattan 4-5 gün sonra alın bandı uygulanarak pansuman sadece kulak arkasına uygulanır. Erimeyen dikiş materyali kullanıldıysa 10 gün sonra dikişler alınır ve 3 hafta kadar yatarken alın bandı kullanmaya devam edilir.