DOĞUMSAL EL ANOMALİLERİ

Elin Doğumsal Hastalıklar :

El cerrahisinin dogumsal anomaliler içersinde en sık uğraştığı konular fazla parmaklar ve  yapışık parmaklardır.

Doktora başvuranlarda en sık görülen konjenital el anomalisi parmak fazlalığıdır. Fakat sıklıkla 5.parmakta çift taraflı olarak travmatik olmayan  ve parmağın ikinci eklemini tutan bükülü parmak deformitesi (kamptodaktili) hastaları rahatsız edecek boyutta olmayanlarının doktora başvurmamaları sebebi ile sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte sık görüldüğü düşünülmektedir.

Polidaktili (Fazla Parmak)

Polidaktili (fazla parmak) fazla bir parmağın sıklıkla serçe parmak yan tarafında olacak şekilde görülmekle birlikte, farklı yerlerde ve biçimlerde olabilirler. Fazla parmak ince bir deri ile ele yapışabildiği gibi damarları sinirleri ve tendonları tam gelişmiş normal bir parmak gibide olabilir. Bu gibi durumlarda röntgen filmi ile el değerlendirlerek fonksiyonel olan parmak korunacak şekilde cerrahi yapılmalıdır.

Sindaktili (Yapışık Parmak)

Diğer bir sık görülen bir el anomaliside yapışık parmaklardır. Burada iki veya daha fazla parmak bitişiktir. Yapışık parmaklar arasındaki ilişki kısmı cilt yapışıklığından tüm parmak boyunca yapışıklığa veya cilt ile beraber kemiklerdede yapışıklığa kadar farklılık gösterebilir. Bu tür hastalarda ilk yapılması gereken el grafisi çekilmesidir.Ameliyat genellikle elin ve parmakların normal gelişimini ve fonksiyonunu beklenerek genellikle okul öncesi döneme kadar beklenebilir. Fakat özellikle kemiklerde yapışıklık olan vakalarda yaşla beraber parmaklada eğilme ve deformitenin artması durumunda cerrahi daha önce yapılabilir. Ameliyatla parmaklar sinir ve damarsal bütünlükleri korunarak fonksiyonel olarak birbirinden ayrılır. Fazla parmak ve yapışık parmak anomalileri ayak parmaklarındada görülmekle beraber fazla parmak opere edilirken yapışık ayak parmaklarına operasyon önerilmez çünkü yapışık ayak parmaklarının açılması fonksiyonel olarak hastaya kazanç sağlamaz sadece kozmetik görünüm sağlar.  Daha az sıklıkta görülen el anomalileri ise parmak kemiklerinin fazlalığı, eksikliği veya diğerlerinden daha büyük olması şeklinde daha birçok farklı tipte  görülebilir.