YARIK DAMAK

YARIK DAMAK

Burun boşluğu ve ağız boşluğunu birbirinden ayıran damağın doğumsal olarak kısmi veya tam açık kalmasına damak yarığı denir. Damak yarıkları arkada sadece yumuşak damağın açık kaldığı kısmi damak yarığı şeklinde görülebildiği gibi ön tarafta kemik damağıda içerecek şekilde görülebilir ve komplet damak yarığı olarak isimlendirilir. Damak yarığı ve  dudak yarığı farklı kombinasyonlar şeklinde görülebilmekle beraber başka organ anomalileri ile beraberde seyredebilir. Damak yarığı  operasyonu planlaması çocuk konuşmaya başlamadan önce yapılmalıdır. Genel olarak 10-12. aylarda damak yarığı ameliyatı yapılabilmektedir. Yarık damak operasyonu geçiren hastaların ilerleyen dönemlerde yumuşak damağın sessiz bazı harfleri çıkarmadaki becerisini artırmak veya önceki operasyondan kalma fistül denilen deliklerin kapatılması amaçlı tekrarlayan operasyonlara ihtiyaç duyulabilmektedir.